Sole – ciąg dalszy

Sole – ciąg dalszy

Sole znajdują się w składzie wszystkich mineralnych materiałów budowlanych. Mogą mieć znaczenie pozytywne, np. spoiwa lub negatywne , gdy umożliwiają wystąpienie reakcji niszczących budowle.
Sole szkodliwe dla budowli, to sole rozpuszczalne w wodzie, a woda wnika do budowli jako ciecz lub para wodna.
Jak można zapobiec niszczącemu działaniu soli?
Otóż, następująco:
• Usuwanie soli – odsalanie
• Neutralizacja soli – przeprowadzenie w postać nierozpuszczalną w wodzie lub „blokowanie” soli we wnętrzu muru
• Ochrona przed wnikaniem wody – hydroizolacje
• Solochłonne tynki renowacyjne

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.