BLOG

Stopnie obciążenia wilgocią.

Dzisiejszy temat, to stopnie obciążenia wilgocią.

Rodzaj obciążenia wodą odgrywa decydująca rolę przy wyborze systemu hydroizolacji budynku, zarówno w budynkach nowych jak i starych.
Wybór systemów uszczelniania w nowym budownictwie zależy od stopnia obciążenia wodą.
Jakie są rodzaje obciążenia wilgocią?
Otóż, zaliczamy do nich:

• Wilgoć gruntowa
• Niespiętrzająca się woda przesiąkająca
• Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca
• Woda pod ciśnieniem działająca od zewnątrz

Wilgoć gruntowa

Wilgoć gruntowa, powodująca minimalne obciążenie wodą, jest zawsze obecna w gruncie. Ten najniższy stopień obciążenia wodą można przyjmować tylko, gdy miejsce budowy, do wystarczającej głębokości pod fundamentem, składa się z gruntów niespoistych. To samo odnosi się do gruntu, którym wypełniono wykopy : może być to np. piasek lub żwir.
Woda powierzchniowa i deszczowa może przesiąkać do poziomu wody gruntowej, bez wywierania ciśnienia hydrostatycznego na hydroizolację.

Niespiętrzająca się woda przesiąkająca

Woda ta obciąża hydroizolację dokładnie tak, jak w przypadku obciążenia wilgocią gruntową. Aby zapewnić trwałą ochronę przed tym przypadkiem obciążenia należy zawsze wykonać system drenażowy na ścianach i w gruncie.
System drenażu składa się z drenażu opaskowego ułożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz elementów drenujących na ścianach, które mogą jednocześnie stanowić warstwę ochronną dla hydroizolacji budowlanej.

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca wywiera na hydroizolację ciśnienie hydrostatyczne. Przez spoiste grunty woda nie może wystarczająco szybko przesiąkać do poziomu wody gruntowej i dlatego się spiętrza.

Woda pod ciśnieniem działająca od zewnątrz

Woda ta stanowi dla izolacji takie samo obciążenie, jak w przypadku czasowo spiętrzającej się wody przesiąkającej. Przy takim obciążeniu wodą stosowane są z powodzeniem od dziesiątków lat gruboziarniste powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi.

0
0

Sole – ciąg dalszy

Sole znajdują się w składzie wszystkich mineralnych materiałów budowlanych. Mogą mieć znaczenie pozytywne, np. spoiwa lub negatywne , gdy umożliwiają wystąpienie reakcji niszczących budowle.
Sole szkodliwe dla budowli, to sole rozpuszczalne w wodzie, a woda wnika do budowli jako ciecz lub para wodna.
Jak można zapobiec niszczącemu działaniu soli?
Otóż, następująco:
• Usuwanie soli – odsalanie
• Neutralizacja soli – przeprowadzenie w postać nierozpuszczalną w wodzie lub „blokowanie” soli we wnętrzu muru
• Ochrona przed wnikaniem wody – hydroizolacje
• Solochłonne tynki renowacyjne

0
0

Grafika przedstawiająca wnikanie wody w ściany budynku.

0
0

Przyczyny zawilgocenia budynków

Do przyczyn zawilgocenia budynków należą :
1. wilgoć podciągana kapilarnie
2. wilgoć gruntowa wnikająca z boku ściany zewnętrznej
3. deszcz
4. woda kondensacyjna
5. sole higroskopijne

Co to jest podciąganie kapilarne ?
Jest to zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Siły te zależą od ilości porów otwartych zawartych w materiale oraz od ich średnic. Jednym ze sposobów mierzenia tej cechy jest szybkość, z jaką woda jest podciągania przez dany materiał w określonych warunkach.

Co to jest kondensacja ?
Jest to zjawisko polegające na skraplaniu (kondensacji) pary wodnej na powierzchni przegrody od strony cieplejszej muru.

Co to są sole higroskopijne?

Niektóre sole, zwane higroskopijnymi, rozpuszczają się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzą wówczas miejscowe zawilgocenia, występujące w postaci ciemnych, wilgotnych plam. Przy znacznym stężeniu tych soli – krystalizują one ponownie, tworząc na powierzchni wykwity.

0
0

Dlaczego Woda Niszczy Budowle

Wiele osób pyta w jaki sposób woda niszczy materiały budowlane, więc postaram się w prosty sposób wytłumaczyć mechanizm, aby było łatwiej podjąć decyzję co do sposobu naprawy izolacji lub wykonania nowej.

Większość uszkodzeń budowlanych wynika z podwyższonego obciążenia wilgocią. Jakie mogą to być uszkodzenia ? Do najczęstszych należą:
– uszkodzenia mrozowe
– uszkodzenia związane ze zbytnim zawilgoceniem, zwłaszcza od strony bardziej narażonej na czynniki atmosferyczne w przypadku muru jednowarstwowego
– uszkodzenie spowodowane przez krystalizację soli
– wietrzenie chemiczne spowodowane przez szkodliwe gazy
– pęcznienie i skurcz hydratacyjny ( piaskowce o spoiwie ilastym)
– zaatakowanie przez grzyba domowego, grzyba piwnicznego, pleśnie
– uszkodzenia korozyjne
– straty cieplne

ciąg dalszy w następnych wpisach

0
0