Dlaczego Woda Niszczy Budowle

Wiele osób pyta w jaki sposób woda niszczy materiały budowlane, więc postaram się w prosty sposób wytłumaczyć mechanizm, aby było łatwiej podjąć decyzję co do sposobu naprawy izolacji lub wykonania nowej.

Większość uszkodzeń budowlanych wynika z podwyższonego obciążenia wilgocią. Jakie mogą to być uszkodzenia ? Do najczęstszych należą:
– uszkodzenia mrozowe
– uszkodzenia związane ze zbytnim zawilgoceniem, zwłaszcza od strony bardziej narażonej na czynniki atmosferyczne w przypadku muru jednowarstwowego
– uszkodzenie spowodowane przez krystalizację soli
– wietrzenie chemiczne spowodowane przez szkodliwe gazy
– pęcznienie i skurcz hydratacyjny ( piaskowce o spoiwie ilastym)
– zaatakowanie przez grzyba domowego, grzyba piwnicznego, pleśnie
– uszkodzenia korozyjne
– straty cieplne

ciąg dalszy w następnych wpisach

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.