Renowacje posadzek i blatów

Renowacja marmurów i lastriko

posadzka przed renowacją

posadzka po krystalizacji

przed renowacją posadzki z lastryko (Terrazzo)

konglomerat przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

posadzka po wstępnym oczyszczeniu

Posadzka przed renowacją

posadzka po ostatecznym polerowaniu

posadzka po renowacji

konglomerat po renowacji

po renowacji

po renowacji

po renowacji

po renowacji

w trakcie renowacji

 posadzka po nałożeniu warstwy krystalizacyjnej

przed renowacją posadzki (posadzka 40-letnia)

lastryko przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

przed renowacją

po renowacji

krystalizacja

posadzka po wstępnym oczyszczeniu

lastryko po renowacji

po renowacji

po renowacji

po renowacji

po renowacji

po renowacji

przed renowacją

w trakcie renowacji

w trakcie renowacji

w trakcie renowacji

w trakcie renowacji

po renowacji

przed renowacją

po renowacji

blat granitowy – stan przed renowacja

blat granitowy – stan po renowacji