Przyczyny zawilgocenia budynków

Przyczyny zawilgocenia budynków

Do przyczyn zawilgocenia budynków należą :
1. wilgoć podciągana kapilarnie
2. wilgoć gruntowa wnikająca z boku ściany zewnętrznej
3. deszcz
4. woda kondensacyjna
5. sole higroskopijne

Co to jest podciąganie kapilarne ?
Jest to zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Siły te zależą od ilości porów otwartych zawartych w materiale oraz od ich średnic. Jednym ze sposobów mierzenia tej cechy jest szybkość, z jaką woda jest podciągania przez dany materiał w określonych warunkach.

Co to jest kondensacja ?
Jest to zjawisko polegające na skraplaniu (kondensacji) pary wodnej na powierzchni przegrody od strony cieplejszej muru.

Co to są sole higroskopijne?

Niektóre sole, zwane higroskopijnymi, rozpuszczają się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzą wówczas miejscowe zawilgocenia, występujące w postaci ciemnych, wilgotnych plam. Przy znacznym stężeniu tych soli – krystalizują one ponownie, tworząc na powierzchni wykwity.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.