Stopnie obciążenia wilgocią.

Stopnie obciążenia wilgocią.

Dzisiejszy temat, to stopnie obciążenia wilgocią.

Rodzaj obciążenia wodą odgrywa decydująca rolę przy wyborze systemu hydroizolacji budynku, zarówno w budynkach nowych jak i starych.
Wybór systemów uszczelniania w nowym budownictwie zależy od stopnia obciążenia wodą.
Jakie są rodzaje obciążenia wilgocią?
Otóż, zaliczamy do nich:

• Wilgoć gruntowa
• Niespiętrzająca się woda przesiąkająca
• Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca
• Woda pod ciśnieniem działająca od zewnątrz

Wilgoć gruntowa

Wilgoć gruntowa, powodująca minimalne obciążenie wodą, jest zawsze obecna w gruncie. Ten najniższy stopień obciążenia wodą można przyjmować tylko, gdy miejsce budowy, do wystarczającej głębokości pod fundamentem, składa się z gruntów niespoistych. To samo odnosi się do gruntu, którym wypełniono wykopy : może być to np. piasek lub żwir.
Woda powierzchniowa i deszczowa może przesiąkać do poziomu wody gruntowej, bez wywierania ciśnienia hydrostatycznego na hydroizolację.

Niespiętrzająca się woda przesiąkająca

Woda ta obciąża hydroizolację dokładnie tak, jak w przypadku obciążenia wilgocią gruntową. Aby zapewnić trwałą ochronę przed tym przypadkiem obciążenia należy zawsze wykonać system drenażowy na ścianach i w gruncie.
System drenażu składa się z drenażu opaskowego ułożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz elementów drenujących na ścianach, które mogą jednocześnie stanowić warstwę ochronną dla hydroizolacji budowlanej.

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca

Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca wywiera na hydroizolację ciśnienie hydrostatyczne. Przez spoiste grunty woda nie może wystarczająco szybko przesiąkać do poziomu wody gruntowej i dlatego się spiętrza.

Woda pod ciśnieniem działająca od zewnątrz

Woda ta stanowi dla izolacji takie samo obciążenie, jak w przypadku czasowo spiętrzającej się wody przesiąkającej. Przy takim obciążeniu wodą stosowane są z powodzeniem od dziesiątków lat gruboziarniste powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.