Bez kategorii

Stopnie obciążenia wilgocią.

Dzisiejszy temat, to stopnie obciążenia wilgocią. Rodzaj obciążenia wodą odgrywa decydująca rolę przy wyborze systemu hydroizolacji budynku, zarówno w budynkach nowych jak i starych. Wybór systemów uszczelniania w nowym budownictwie zależy od stopnia obciążenia wodą. Jakie są rodzaje obciążenia wilgocią? Otóż, zaliczamy do nich: • Wilgoć gruntowa • Niespiętrzająca się woda...

0
0

Sole – ciąg dalszy

Sole znajdują się w składzie wszystkich mineralnych materiałów budowlanych. Mogą mieć znaczenie pozytywne, np. spoiwa lub negatywne , gdy umożliwiają wystąpienie reakcji niszczących budowle. Sole szkodliwe dla budowli, to sole rozpuszczalne w wodzie, a woda wnika do budowli jako ciecz lub para wodna. Jak można zapobiec niszczącemu...

0
0

Grafika przedstawiająca wnikanie wody w ściany budynku....

0
0

Przyczyny zawilgocenia budynków

Do przyczyn zawilgocenia budynków należą : 1. wilgoć podciągana kapilarnie 2. wilgoć gruntowa wnikająca z boku ściany zewnętrznej 3. deszcz 4. woda kondensacyjna 5. sole higroskopijne Co to jest podciąganie kapilarne ? Jest to zdolność materiału do podciągania wody ku górze za pomocą sił kapilarnych. Siły te zależą od ilości porów otwartych...

0
0